Διαμόρφωσε εσύ το οικονομικό περιβάλλον όπου το κέρδος δημιουργεί κοινωνικό αντίκτυπο και οι αξίες είναι η καρδιά του συστήματος.

Η The Nest Κοιν.Σ.Επ. είναι το Κέντρο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας που στόχο έχει να στηρίξει την γέννηση και επέκταση της νέας κουλτούρας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στην ευρύτερη περιφέρεια της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

 • Στηρίζει την ίδρυση και ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων (start-ups) μέσω εκπαίδευσης, στέγασης και παροχής συμβουλευτικής μέσω του δομημένου πρωτοκόλλου The Nest Start-up Life Cycle© στη Σχολή Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας©
 • Προσφέρει επιτάχυνση μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου The Nest Social Entrepreneurship Fund© λειτουργώντας σαν Χρηματοοικονομικός Διαμεσολαβητής Κοινωνικών Χρηματοδοτήσεων (Social Investment Finance Intermediary);
 • Διενεργεί Ευρωπαϊκά & Κλαδικά έργα μέσω του Ερευνητικού Κέντρου The Nest Research Centre on Social Entrepreneurship, Social Innovation & Social Franchising©;
 • Χτίζει Δίκτυα και Σχέσεις μεταξύ κοινωνικών χρηματοδοτών/επενδυτών, κοινωνικών επιχειρηματιών, διαμορφωτών πολιτικής και του ευρύτερου κοινού μέσω της πλατφόρμας και των δραστηριοτήτων του οικοσυστήματος The Nest Ecosystem©.

Το όραμα μας είναι η δημιουργία κοινωνικών αλλαγών μέσα από την επιχειρηματική καινοτομία και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι οι οργανισμοί (κερδοσκοπικοί και μη κερδοσκοπικοί) καλούνται να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα. Για να το επιτύχουν αυτό μετασχηματίζονται σε ένα νέο οργανωσιακό θεσμό που ονομάζεται κοινωνική επιχείρηση. Το άτομο ως κάτοχος, διαχειριστής και εργαζόμενος στους οργανισμούς αυτούς για να μπορέσει να τους μετασχηματίσει μεταλλάσσεται ο ίδιος δημιουργώντας μια νέα επιχειρηματική και εργασιακή κουλτούρα αυτή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Γεννιέται ο κοινωνικός επιχειρηματίας & ο κοινωνικός ενδοεπιχειρηματίας – social entrepreneur & social intrapreneur.

Δημιουργούμε το οικοσύστημα της κοινωνικής οικονομίας σε όλη την Ελληνική Περιφέρεια. Εκπαιδεύουμε άτομα κ ομάδες απελευθερώνοντας το κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο που υπάρχει, ενισχύουμε την κοινωνική καινοτομία για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία μέσα από συμμετοχικότητα, κοινωνική επιχειρηματικότητα και αλλαγή κουλτούρας. Οι καιροί απαιτούν καινοτόμα επιστημονικά, επιχειρηματικά και κοινωνικά εργαλεία που ενσωματώνουν όλες τις ομάδες της κοινωνίας, από κάτω προς τα πάνω. Στηρίζουμε και ενδυναμώνουμε κεντρικούς θεσμούς, επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών ώστε να μπορέσουν εκείνοι να δημιουργήσουν τις αλλαγές που επιθυμούν προς μια βιώσιμη ανάπτυξη όπως εκείνοι την οραματίζονται. Βοηθάμε τις τοπικές κοινότητες να καταλάβουν τη σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη μέσα στις κοινότητες τους και ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν προς την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημιουργία ευρύτερων οικονομικών ευκαιριών, την ανάπτυξη της κοινωνική οικονομίας και μιας κουλτούρας ειρήνης.

Σκοποί

 • ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων
 • κινητοποίηση των κοινωνικών εταίρων, ώστε να συνεισφέρουν σε κοινωνικά καινοτόμες δράσεις
 • αντιμετώπιση της ανεργίας
 • ένταξη ανθρώπων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
 • ενεργοποίηση των κοινοτήτων προς την αυτό-οργάνωση τους
 • ενίσχυση τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης
 • αξιοποίηση των κεφαλαίων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μεγάλων επιχειρήσεων, πολυεθνικών και ιδρυμάτων προς κοινωνικές επιχειρήσεις
 • στήριξη των δημόσιων οργανισμών και φορέων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης του οικοσυστήματος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
 • Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας
 • Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για ανέργους, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και επαγγελματίες
 • Δημιουργία παγκόσμιων επιχειρηματικών δικτύων

Η Ανάγκη

Τα δημοσιονομικά ελλείμματα οδηγούν σε κατάρρευση του κοινωνικού κράτους από την άλλη η οικονομική ύφεση οδηγεί σε καλπάζουσα ανεργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ανεπτυγμένα κράτη αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα όπως: φτώχια, έλλειψη κοινωνικής συνοχή, δομική (μακροχρόνια) ανεργία και νεανική ανεργία, αποκλεισμένες ομάδες πληθυσμού, δημοσιονομικά ελλείμματα και κατάρρευση κοινωνικού κράτους, ανεπάρκεια χρηματοδότησης μη κερδοσκοπικών οργανισμών, αποδυναμωμένες τοπικές κοινότητες, ανάγκη τοπικής ανάπτυξης και ανάπτυξης νέων αγορών, οξεία περιβαλλοντικά προβλήματα, οι επιχειρήσεις και οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί έχουν χάσει την αξιοπιστία τους δεχόμενες μεγάλες πιέσεις παγκοσμίως προς ηθική διοίκηση και ανάληψη ρόλου καλού εταιρικού πολίτη.

Η ελληνική κοινωνία και οικονομία μαστίζεται από: την υψηλότερη ανεργία στην Ευρώπη και 64% νεανική ανεργία (2012), μεγάλη οικονομική κρίση και δημοσιονομικά ελλείμματα, κατάρρευση κοινωνικού κράτους και κοινωνικών δομών, πτωχεύσεις και κλείσιμο επιχειρήσεων, φτώχεια, έλλειψη δανειακών & επενδυτικών κεφαλαίων, έλλειψη δομών στήριξης επιχειρηματικότητας και πρόσβασης σε αυτούς, έλλειψη δικτύων και δικτύωσης επιχειρηματιών σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, χαμηλή ικανότητα επιχειρηματικότητας (δεν προγραμματίζουν, δεν επικοινωνούν, δεν τηρούν συμφωνίες, δεν συνεργάζονται), έλλειψη εμπιστοσύνης, διοικητική ανικανότητα υψηλόβαθμων στελεχών, έλλειψη ξεκάθαρου σκοπού, έλλειψη οράματος και επιχειρηματικού πλάνου, έλλειψη συνεργατών κ έλλειψη ικανοτήτων συνεργατικότητας, ατομισμός και φοβίες, οπορτουνισμός, φατρίες (κατασπαταλούν δημόσιες επιδοτήσεις), έλλειψη διαφάνειας, πολύ υψηλή διαφθορά, ανεπάρκεια γνώσεων κεντρικών θεσμών και πελατειακό κράτος.

 

Η Λύση

“Europe is undergoing a deep unemploy­ment and social crisis at present, but social economy and social enterprise represent an important source of inspiration and energy for a recovery” (European Commissioners in Borzaga et al, 2013:4).

Η ελπίδα για το μέλλον της ανθρωπότητας στηρίζεται στην αποτελεσματικότητα, τη δύναμη και το όραμα ατόμων και ομάδων να πολεμήσουν για τη δημιουργία αλλαγών στο τρόπο που ζούμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε μέσα από επιχειρηματικά εργαλεία και τους μηχανισμούς της αγοράς. Αυτοί είναι οι Κοινωνικοί Επιχειρηματίες που αναδύονται τα τελευταία χρόνια σε όλα τα σημεία του πλανήτη σχεδιάζοντας κοινωνικά καινοτόμα και βιώσιμα μοντέλα. Η λύση είναι η δημιουργία επιχειρήσεων που θα έχουν σαν στόχο να προσφέρουν θέσεις εργασίας μέσα από οικονομικά βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές που αντιμετωπίζουν παράλληλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

 

Όπως αναδεικνύεται από την έρευνα μας η δημιουργία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων ( βλ. Σχήμα 1 & Σχήμα 2 Social Entrepreneurship Model, Zafeiropoulou, F.A., European Academy of Management, 2014) στηρίζεται σε 4 συστήματα: Εθνικοί & Υπερεθνικοί Κεντρικοί Θεσμοί, Άτυποι Κοινωνικοί Θεσμοί Δικτυακής Έδρασης, Οργανωσιακά Χαρακτηριστικά Κοινωνικής Καινοτομίας, Ατομικά Χαρακτηριστικά Προφίλ Κοινωνικού Επιχειρηματία. Τα χαρακτηριστικά αυτά εμείς τα έχουμε επισημάνει και αναλύσει μέσα από την μακροχρόνια ακαδημαϊκή μας έρευνα. Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση παρεμβαίνουμε σε όλα αυτά τα συστήματα ώστε να βοηθήσουμε τη Δημιουργία, Ανάπτυξη & Επέκταση Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Μοντέλο Διαμόρφωσης Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Σχήμα 1. Το Μοντέλο Διαμόρφωσης Κοινωνικών Επιχειρήσεων- The SEM- Social Entrepreneurship Model (Zafeiropoulou, F.A., 2014)

Σχήμα 2. Ανάπτυξη Βέλτιστων Πρακτικών στο SEM- Social Entrepreneurship Model (Zafeiropoulou, F.A., 2014)

Θεωρούμε ότι τα κράτη που θα καταφέρουν να αναπτύξουν τα χαρακτηριστικά αυτά και στα 4 συστήματα που προαναφέραμε θα δουν μια συγκέντρωση βέλτιστων πρακτικών Κοινωνικών Επιχειρήσεων & Κοινωνικών Franchise και θα αποκτήσουν εθνικό συγκριτικό πλεονέκτημα στο κλάδο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (βλ Σχήμα 2)

Η διοικητική ομάδα του The Nest αποτελείται από ανθρώπους που έχουν λάβει μεγάλη εξειδίκευση γνωστική στο αντικείμενο τους, που έχουν εργαστεί/ζήσει/σπουδάσει στο εξωτερικό, που διατηρούν ενεργές επαφές με δίκτυα της Ευρώπης και της Αμερικής, που έχουν οι ίδιοι υπάρξει επιχειρηματίες στο παρελθόν ή υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και πολυεθνικών. Είναι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν τη διαφορά και να καινοτομήσουν στον επιχειρηματικό κλάδο των υπηρεσιών. Είναι άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία λόγω της οικονομικής κρίσης και να τους δώσουν μια βιώσιμη διέξοδο. Είναι άνθρωποι με οράματα, προγραμματισμό, ηθική και όρεξη για ανεξάρτητη δημιουργική εργασία.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Δρ Φιόρη Α. Ζαφειροπούλου Διδάκτωρ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Brunel του Λονδίνου, Λέκτορας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του City Unity & Επισκέπτης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η καινοτομική ερευνά της στο Κοινωνικό Franchise και στην δημιουργία της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας έχει δημοσιευτεί, βραβευτεί και παρουσιαστεί σε διεθνή ακαδημαϊκά φόρα σε όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένου Κίνα, Ντουμπάι, Μαϊάμι και Λονδίνου. Με ευρύ εμπειρία στο κλάδο της συμβουλευτικής από το 2003 στο Λονδίνο στηρίζει την ανάπτυξη δικτύων και κοινωνικών επιχειρήσεων συμβουλεύοντας άτομα, δήμους και επιχειρήσεις.

Η Δρ Δέσποινα Πρίνια σπούδασε Στρατηγική Επικοινωνία και Διαχείριση ΜΜΕ στο Columbia University της Νέας Υόρκης, απʼ όπου απέκτησε το Διδακτορικό τίτλο σπουδών της. Eιδικεύτηκε στην Πολιτική Επικοινωνία και τις Διεθνείς Σχέσεις στο Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard και από το 2008 ειδικεύεται στο Cultural Diplomacy (Πολιτιστική Διπλωματία), σε συνεργασία με το Berlin Institute of Cultural Diplomacy. Ξεκίνησε την καριέρα της ως Δημοσιογράφος, και εργάστηκε αργότερα για πολλά χρόνια σε Διαφημιστικές εταιρίες ως Creative Director, απʼ όπου απέκτησε ένα βραβείο στη Biennale νέων καλλιεχνών και 2 βραβεία στο Φεστιβάλ Διαφήμισης των Καννών και του Λος Αντζελες. Εργάστηκε ως Υπεύθυνη Επικοινωνίας στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, ενώ συνεργάζεται σαν σύμβουλος Επικοινωνίας με το Υπουργείο Εξωτερικών σε θέματα Πολιτιστικής Διπλωματίας. Από το Νοέμβριο 2011, διδάσκει και συντονίζει ακαδημαϊκά το Προγράμμα «Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκού Lobbying», του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, που προσφέρεται στην Ελλάδα, ενώ προσφέρει υπηρεσίες consulting σε πολιτικά γραφεία και Διεθνείς Οργανισμούς. Η ερευνητική της δουλειά ειδικεύεται στα Social Media & E-Networking ως μέσο κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης, την Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-Governance) και το E-Diplomacy, τη Στρατηγική Διαχείριση Μέσων ως Μέσο Διαχείρισης Κρίσεων στους Διεθνείς Οργανισμούς και το Brand Nations, ενώ είναι η δημιουργός του Project Πολιτιστικής Διπλωματίας “Run a mile for Greece”, για την προώθηση της εικόνας της Ελλάδας στη διεθνή κοινότητα και την καταπολέμηση της ανεργίας, εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές πρόγραμμα του Παν/ιου του Cambridge για την εξάλλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Από το 2008 μέλος της εκδοτικής ομάδας του Διεθνούς Ερευνητικού Journal “International Journal for Social Entrepreneurship & Innovation”, ενώ προωθεί από το 2010 την κουλτούρα των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, μέσω της Κοινωνικής Δικτύωσης & της κοινωνικής πολιτικής. www.despinaprinia.com

Ο Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, με σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (DMS), το Marketing (ΜΒΑ) & την Επικοινωνία (Bsc), από τοn Ιανουάριο του 2012 ασχολείται με την χρήση των εργαλείων της συμβατικής οικονομίας για την Κοινωνική Αλλαγή. Είναι Συνιδρυτής & Βοηθός Ερευνητής στο κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ‘The Nest’ στο City Unity College με περιοχή δράσης κυρίως την Β. Ελλάδα. Έχει αποκομίσει εμπειρία μέσα από τη συνεργασία του με φορείς του μη κερδοσκοπικού τομέα, σε θέματα ανάπτυξης, διαχείρισης βιωσιμότητας και χρηματοδότησης κοινωνικών σκοπών και στόχων. Τον Ιανουάριο 2012 ίδρυσε και λειτούργησε γραφείο ενημέρωσης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στο Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης το οποίο διενήργησε ενέργειες χαρτογράφησης φορέων κοινωνικής οικονομίας και ενημέρωσης για τους πολίτες. Σήμερα παρέχει υποστήριξη στον Δήμο Αλεξανδρούπολης σε θέματα ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, συμμετέχοντας παράλληλα σε δράσεις της κοινωνίας των πολιτών μέσα από φορείς και ομάδες. Παράλληλα είναι Διευθυντής Ανάπτυξης στα Insight Education στην Αλεξανδρούπολη & συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς ως μέλος, όπως το Chartered Institute of Marketing (ACIM) & International Social Marketing Αssociation (ISMA & ESMA) οι οποίοι στηρίζουν την συνεχή επιστημονική ενημέρωση πάνω στα πεδία του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας. Email : l.skerletopoulos@thenest.org.gr

Γιάννος Λιβανός δικηγόρος, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με διετείς μεταπτυχιακές σπουδές στο δημόσιο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο του αυτού Πανεπιστημίου. Ιδρυτικό μέλος του κοινωφελούς ιδρύματος “Hellenic Hope” με έδρα το Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο ενισχύει τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών τη δράση οργανώσεων που ασχολούνται με την παιδική προστασία και την παιδική φτώχεια στην Ελλάδα, με πόρους που συγκεντρώνει κυρίως από το εξωτερικό. Αντιπρόεδρος της δεξαμενής σκέψης (Think Tank) «Το Δίκτυο για τη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη». Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς στο Υπουργείο Παιδείας με καθήκοντα την άσκηση διοίκησης του φορέα, τη διαμόρφωση πολιτικής αλλά και το σχεδιασμό προγραμμάτων για τη νεολαία και το παιδί στο κομμάτι της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης σε θεματικές όπως: η κοινωνική πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα (παιδική φτώχεια, νέοι σε κατάσταση επισφάλειας στέγης, ενδοσχολική βία, καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού και δημιουργία σχετικής δομής υποστήριξης, παροχή νομικών υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες νέων, Ελλήνων και μεταναστών κ.α), η επιχειρηματικότητα (φυτώρια νέων καινοτόμων επιχειρηματιών, HUBs) και η πρωτογενής παραγωγή (εκπαίδευση νέων αγροτών σε νέες τεχνολογίες και νέων των πόλεων που επιθυμούσαν την επιστροφή στην περιφέρεια και την ενασχόληση με την πρωτογενή παραγωγή), ο πολιτισμός (Biennale Νέων 2011 στη Θεσσαλονίκη), το περιβάλλον (οικονομική αξία βιοποικιλότητας και προστασία των υπό εξαφάνιση ειδών στη βάση της αρχής της διαγενεακής αλληλεγγύης) και ο εθελοντισμός (σχεδιασμός και υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011, Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Μαθητών, Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Νέων) κ.α. Η Γραμματεία απασχολούσε 80 άτομα προσωπικό, δημοσίους υπαλλήλους, και επιπλέον 230 άτομα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Παράλληλα έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με τον κλάδο του τουρισμού ήδη από το 1996. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της κίνησης πολιτών κατά του πολέμου στο Ιράκ (peaceflag) την περίοδο 2003-04 και ένας εκ των τριών εμπνευστών της μεγαλύτερης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας πολιτών που διοργανώθηκε μέσω διαδικτύου για περιβαλλοντικούς σκοπούς, μετά την πυρκαγιά στον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας τον Ιούλιο του 2007.

Ανδρέας Γαλάτης Οικονομολόγος, απόφοιτος του Université Pierre Mendès France, Grenoble, France. Ειδίκευση στην Πιστοποίηση & Διασφάλιση Ποιότητας., Financial Analysis, Controlling & Reporting, Έλεγχος, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της εταιρικής δραστηριότητας (Internal Auditor & Business Developer), Αξιολόγηση εταιρικού και κοινωνικού ρίσκου των συνθηκών εργασίας των συνεργατών εταιρίες (Corporate Risk Manager & Risk Specialist), Ανάλυση και καθορισμός κοστολογίων & τιμοκαταλόγων των εταιρικών προϊόντων & υπηρεσιών (Price Analysis). Διοικητικό στέλεχος σε: AGF Kosmos, Allianz Group, Ευρωπαϊκή Πίστη, ΧΡΟΦΙΝ (θυγατρική Renault, BMW, Land Rover, Budget Rent a car) HellasFinance Lease & Trade (θυγατρική Société Générale-Geniki bank), Europcar Rent a car, Ralph Lauren Greece Ltd Ο Δρ Αλέξης Κουτλής, έχει εργαστεί πάνω από 15 χρόνια στο χώρο των επενδύσεων και της τραπέζικης. Είναι διευθυντής στην εταιρία Enerinvest Advisers που εδρεύει στο Λονδίνο, και συμβουλεύει εταιρίες, τράπεζες και επενδυτές στην Ευρώπη σε θέματα τραπεζικού δανεισμού, διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Lehman Brothers στο Λονδίνο, οπού μεταξύ άλλων ήταν υπεύθυνος για την χορήγηση δανείων σε μεγάλες επιχειρήσεις και για τις εξαγορές και την διαχείριση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων από τράπεζες. Ο Αλέξης είναι κάτοχος BEng και PhD από το πανεπιστήμιο Imperial College.

 

H Μπουρατίνου Αλκηστη έχει σπουδές BSc Economicsστο University of LaVerne και MBA από το ALBA (σύνδεσμος ΣΕΒ), Έχει εργαστεί σε εμπορικές εταιρείες με ενα ευρύ φάσμα καθηκόντων και με εμφαση στην πώληση. Εργάστηκε στην Boussias Communication με αντικείμενο την παραγωγή και προώθηση συνεδρίων και κλαδικών εκδόσεων. Ειναι πολύ ευαισθητοποιημένη με περιβαλλοντικά θέματα και παρακολουθεί διάφορες δράσεις από ομάδες όπως “Νέα Γουινέα” για φυσικές καλλιέργειες και αυτοδιαχείρηση της τροφής, “Πελίτι” για προστασία και συντήρηση παραδοσιακών σπόρων και εχει ενεργή συμμετοχή σε δράσεις ανακύκλωσης,καθαρισμούς δασών και δεντροφυτευσης. Ενδιαφέρεται και συμμετέχει ενεργά σε τοπικές δράσεις για θέματα οικολογικής συμπεριφοράς και ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών και θεωρεί ότι το χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης στην πηγή είναι μια μοναδική ευκαιρία οικονομικής αξιοποίησης στην παρούσα κατάσταση που μόνο ωφέλη μπορεί να προσφέρει, καθώς δημιουργεί θέσεις εργασίας και σημαντική ελάφρυνση σε πρώτες ύλες και ποιότητα περιβάλλοντος. Γνωρίζει Αγγλικά,Ιταλικά και λίγα ρώσικα, και εχει επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.

O Θοδωρής Ρακιντζής είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών. Είναι εταίρος της Εταιρίας Δικηγόρων ‘ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ’ όπου ασχολείται με το εμπορικό δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο εταιριών, το δίκαιο τραπεζικών και χρηματιστηριακών συναλλαγών και το δίκαιο κτηματαγοράς. Σπούδασε στο Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M) στο University of Cambridge (St. John’s College) με ειδίκευση στο Εμπορικό και στο Συγκριτικό Ιδιωτικό Δίκαιο. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά. Μιλά αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Στοιχεία επικοινωνίας:Δ. Σούτσου 28, 115 21, ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: +302108171521, e-mail: t.rakintzis@kglawfirm.gr

Τάκης Καψάλης – Strategic Management Development: Το μέλλον δεν είναι κάτι που ανοίγουμε την πόρτα και μπαίνουμε. Το μέλλον είναι κάτι που δημιουργούμε. Γιαυτό σχεδιάζουμε μία πιό βιώσιμη ανάπτυξη της Δημοτικής Ένωσης Βυτίνας. Όπως την ονειρευόμαστε να είναι σε είκοσι χρόνια από τώρα. Η υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού θα βελτιώσει τη ποιότητα της ζωής των κατοίκων και θα εξασφαλίσει την μακροπρόθεσμη ευημερία τους.

Ο Σύνδεσμος Βιώσιμης Ανάπτυξης, τα μέλη του οποίου είναι προβληματιζόμενοι δημότες της ΔΕ Βυτίνας σε σχέση με τη μελλοντική βιωσιμότητα της τοπικής τους κοινωνίας, δρομολόγησε μια διαδικασία για το βιώσιμο σχεδιασμό και υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Μια διαδικασία που εφαρμόζρται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στηρίζεται στη συμμετοχή των δημοτών στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τη τοπική τους κοινωνία και στο σχεδιασμό βιώσιμου μέλλοντος. Το Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΔΕ Βυτίνας που εκπονήθηκε, βασίζεται στο κοινό όραμα των δημοτών της και περιγράφει τους στόχους, τις στρατηγικές και τις δράσεις που απαιτούνται για να γίνει το όραμα πραγματικότητα, με χρονικό ορίζοντα 30 – 40 χρόνια από σήμερα. Ένα σχέδιο που ανέδειξε 27 τομείς δραστηριότητες, 45 οραματικούς στόχους, 25 επί μέρους στόχους, 85 στρατηγικές και 293 δράσεις με τους αντίστοιχους δείκτες βιωσιμότητας. Ακολουθεί η φάση υλοποίησης. Φυσικά, οι δράσεις εξασφαλίζουν παράλληλα και την προστασία των οικολογικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν αξία για την κοινότητα. Πρόεδρος και ιδρυτής του Συνδέσμου είναι ο Κος Παναγιώτης Καψάλης, με πτυχίο στα Μαθηματικά, Παν. Αθηνών, MSc στη Τεχνολογία της Πληροφορικής και Εφηρμοσμένη Στατιστική (υποτροφία ), Παν. PURDUE, ΗΠΑ και MSc στη Θεωρητική Στατιστική (υποτροφία ), Παν. PURDUE, ΗΠΑ, με συνεχή μετα – Πανεπιστημιακή επαγγελματική επιμόρφωση σε γνωστά Πανεπιστήμια (MIT, CARNEGIE-MELLON, κ.α.) , Ινστιτούτα, Εταιρείες και Οργανισμούς. Διετέλεσε ανώτερο ή ανώτατο στέλεχος Εθνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, με πιό πρόσφατη θέση σαν Γενικός Διευ/ντής της Strategic Management Development Ltd.

Ολγα Παπατριανταφύλλου Μ.A., BSc (Hon), ACC Coach. Η Όλγα εργάζεται με υψηλόβαθμα Στελέχη που θέλουν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, έτσι ώστε να αυξήσουν την επιρροή τους στις ομάδες τους. Επίσης εργάζεται με πελάτες που βρίσκονται σε περίοδο αλλαγής και αναλαμβάνουν νέους ρόλους και υπευθυνότητες. Ακόμη εξειδικεύεται και είναι πιστοποιημένη στο stress management για Στελέχη και ομάδες με στόχο τη ανάπτυξη της ανθεκτικότητά τους σε δύσκολους καιρούς καθώς και τη βέλτιστη διαχείριση των αυξανόμενων απαιτήσεων στο εργασιακό περιβάλλον και στην προσωπική τους ζωή. Η Ολγα εκτός από πιστοποιημένη coach, είναι και έμπειρη εκπαιδεύτρια τα τελευταία 20 χρόνια. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει προγράμματα για Στελέχη σε Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες. Έχει εργαστεί σε τράπεζα για 14 χρόνια ως εκπαιδεύτρια και coach συμμετέχοντας σε έργα Λειτουργικού Ανασχεδιασμού και συγχώνευσης. Η συστημική της προσέγγιση από το χώρο της ψυχοθεραπείας, οι γνώσεις της από τη Θετική Ψυχολογία και η εκπαίδευσή της στα δυνατά σημεία των ατόμων, βοηθά τους πελάτες της να υιοθετούν μια διαφορετική οπτική στα θέματά τους, αυξάνοντας την αυτοεπίγνωσή τους και κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι εντάσσονται και αλληλεπιδρούν μέσα σε ένα σύστημα.

Γεννηθήκαμε μέσα από το οικοσύστημα της κοινωνικής οικονομίας, δημιουργήσαμε συνεργασίες εθελοντικές και άτυπες, δημιουργήσαμε ένα δίκτυο και μετά προχωρήσαμε στην ίδρυση μας. Το μοντέλο αυτό ήδη το ωριμάζουμε και στην Αλεξανδρούπολη, την Αρκαδία και το Βόρειο Αιγαίο.

Οι ιστορίες μας:

 1. Κάναμε τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα ΚοινΕπχ στην Ελλάδα στο Deree to 2012 και σε ΑΕΙ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το International MBA & στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στη Φιλοσοφική
 2. Στηρίξαμε την ίδρυση της πρώτης Κοιν.Σ.Επ. «Μαιναλον» στη Πελοπόννησο και σειράς άλλων Κοιν.Σ.Επ.
 3. Είμαστε οι πρώτοι που ερευνήσαμε παγκοσμίως το φαινόμενο του Κοινωνικού Franchising το οποίο έχουμε παρουσιάσει σε επιστημονικά φόρα από την Κίνα μέχρι το Αμπου Ντάμπι και το Μαϊάμι των Η.Π.Α.
 4. Οργανώσαμε και τρέξαμε το πρώτο δημόσιο έργο ανάπτυξης Κοιν.Επχ για το Δήμο Αθηνών το 2012 Επιχειρώντας Κοινωνικά- ‘Athens Social Economy Initiative’
 5. Εκτελέσαμε την πρώτη Ελληνική Χαρτογράφηση των φορέων της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με προσωπικές συνεντεύξεις και ενημέρωση τους στο πως μπορούν να αξιοποιήσουν το νέο θεσμό
 6. Ανοίξαμε το πρώτο περιφερειακό κέντρο ανάπτυξης Κοιν Επχ. Αλεξανδρούπολη 2013
 7. Οργανώσαμε το 1ο Διεθνές Συνέδριο Ευρωπαϊκών Best Practices Κέντρων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2013 Δημαρχείο Αθηνών
 8. Δημιουργήσαμε το πρώτο Ελληνικό Ντοκυμαντέρ Κοιν.Επχ. για την ενεργοποίηση του Ελληνικού κοινού Episode 1 Learning from Abroad’ http://www.youtube.com/watch?v=4fgCdQiBcWI, και είμαστε οι πρώτοι που αρθρογραφούμε για το θέμα αυτό από το 2012
 9. Κάναμε το πρώτο ερευνητικό εργαστήρι ΚοινΕπχ με τη συμμετοχή φορέων από όλες τις ομάδες του οικοσυστήματος στο Κολέγιο City τα αποτελέσματα του οποίου δημοσιεύσαμε με την υποστήριξη της KPMG Ελλάδος στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 

Η ιστορία συνεχίζεται…

 1. 2003 ιδρύεται η Zafir International Ltd trading as Zita Social στη Μεγάλη Βρετανία.
 2. 2003 Πρώτος πελάτης μας είναι το βρετανικό δίκτυο franchise Profit Focus Group που επιθυμεί τη διεθνοποίηση του, ακολουθούν το ελληνικό Cake και η Αναπτυξιακή Καρδίτσας
 3. 2006 προτείνεται από το ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας του Μάνατζμεντ (May 16, Oslo, Norway) για βράβευση η έρευνα μας στη Θεωρία Κοινωνικών Δικτύων & στις Κοινωνικές Συμπράξεις, το ίδιο έτος κερδίζει το βραβείο καλύτερης έρευνας από το Πανεπιστήμιο Brunel (Vice-Chancellor’s Conference Prize). Το 2011 δημοσιεύεται η καινοτόμα έρευνα μας για τη γένεση ενός νέου μορφώματος του Κοινωνικού Franchise στο Ερευνητικό Βιβλίο Entrepreneurship & Sustainability (Eds Halkias&Thurman), στο International Journal of Social Entrepreneurship & Innovation, στο Journal of Marketing Channels, στα ετήσια ακαδημαικά συνέδρια: Ευρωπαϊκή Ακαδημία του Μάνατζμεντ, Παγκόσμια Ισλαμική Ακαδημία του Μάρκετινγκ, Διεθνή Ακαδημία του Franchising και κερδίζει το Βραβείο Καλύτερης Έρευνας το 2013 του Πανεπιστημίου Brunel
 4. Από το 2005 εκπαιδεύουμε στα πλαίσια Μεταπτυχιακών MBAs & Προπτυχιακών       προγραμμάτων στην Ελλάδα & τη Μεγάλη Βρετανία Επιχειρηματική Στρατηγική, Οργάνωση & Διοίκηση, Δημιουργία Επιχειρηματικών Πλάνων, Διοίκηση Ανθρώπων, Μάρκετινγκ & ΜΜΕ
 5. 2010 Δραστηριοποιούμαστε συμμετέχοντας στη διαμόρφωση του νόμου για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Ν. Κοιν.Σ.Επ. 4019/2011).
 6. 2011 Τρέχουμε τα πρώτα εκπαιδευτικά σεμινάρια που έγιναν στην Ελλάδα (capacity building) για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος- Deree όπου ιδρύονται η «Μαιναλον Κοιν.Σ.Επ.» & η «Ένταξη για Όλους Κοιν.Σ.Επ». Από το δεύτερο κύκλο σεμιναρίων στο ΚΕΚ του Δήμου Αθηνών ιδρύονται οι: Μικροί Γίγαντες Κοιν.Σ.Επ., Μικρός Πλανήτης Κοιν.Σ.Επ., Brace Κοιν.Σ.Επ., Εκάτη Κοιν.Σ.Επ., Conte Media ΕΠΕ, Impact Hub Athens ΟΕ,
 7. 2011 Προσπάθεια ευαισθητοποίησης κόσμου για την κοινωνική Επιχειρηματικότητα, είμαστε οι πρώτοι που γράφουμε στον έντυπο τύπο, σε διαδικτυακά portals, ραδιόφωνο, τοπικές ημερίδες σε όλη την Ελλάδα, Κρήτη, Αρκαδία, Μαραθώνας, Αθήνα
 8. 2012 Συμμετέχουμε στο σχεδιασμό ανάπτυξης κοινοτήτων για την Οικονομική Ανάπτυξη της Βυτίνας και της ευρύτερης περιοχής της Γορτυνίας
 9. 2013 Ιδρύουμε το The Nest Ερευνητικό Κέντρο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Κοινωνικής Καινοτομίας & Κοινωνικού Franchise© στο Κολέγιο City Unity και γινόμαστε εταίροι στο διακρατικό πρόγραμμα LifeLong Learning Women Innovators Social Entrepreneurs-WiSE για την ανάπτυξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
 10. 2013 Διεκδικούμε επιτυχώς 380,000ευρώ χρηματοδότηση ΕΣΠΑ από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την επιτάχυνση ωφελούμενων μας μέσω του The Nest Social Entrepreneurship Fund© λειτουργώντας σαν Χρηματοοικονομικοί Διαμεσολαβητές Κοινωνικής Χρηματοδότησης (SIFI)
 11. 2014 ιδρύεται στην Ελλάδα η ‘The Nest Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση’ που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου City Unity στο Σύνταγμα, Καρύτση 1 & Κολοκοτρώνη, με τη συμμετοχή κοινωνικών επιχειρηματιών, εμπειρογνωμόνων της αγοράς και ακαδημαϊκών
 12. 2014 Γίνεται launched το δομημένο πρωτόκολλο ίδρυσης, ανάπτυξης και χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων The Nest Start-up Process©, που περιλαμβάνει τα στάδια Academy, Innovation Lab & Institute στη Θερμοκοιτίδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο City Unity College προσφέροντας το 9μηνο Diploma Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας City Unity- The Nest©.

 

Η The Nest έχει ήδη στηρίξει/δημιουργήσει Κοινωνικές Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, όπως:

 • Μαίναλον Κοιν.Σ.Επ. Στεμνίτσα Γορτυνίας παραγωγή πέλλετ από συλλογή βιομάζας από το δάσος απασχόληση σε τοπικό πληθυσμό ανέργων
 • Ένταξυ για όλους ΜΚΟ Κοιν Επιχ Ένταξης στις επιχειρήσεις σε ΑμΕΑ
 • Μικροί Γίγαντες Κοιν.Σ.Επ. Πολιτισμός για παιδιά ευάλωτες ομάδες & εργασία σε παραγωγούς πολιτισμού. Επέκταση: πολυχώρος ψυχαγωγίας, μελέτης, πολιτισμού και θεραπειών.
 • Μικρός Πλανήτης Κοιν.Σ.Επ. Βιωματικές εκδρομές για παιδιά
 • Brace Κοιν.Σ.Επ. Εκπαίδευση κ ψυχοθεραπευτική στήριξη φροντιστών κ γονέων στη σύνδεση με τους φροντιζόμενους -Marte Meo- και Εκπαίδευση παιδιών, κοινωνικές και χρηματοοικονομικές δεξιότητες-Aflatoun.
 • Σύνδεσμος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βυτίνας. Στρατηγικός Σχεδιασμός Οικονομικής ανάπτυξης Βυτίνας
 • The Nest Αλεξανδρούπολης. Κέντρο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 • Financial Tone Conte Media Group ΕΠΕ
 • For Free Κοιν.Σ.Επ. ελεύθερες ψυχαγωγικές δραστηριότητες σε όλη την Ελλάδα
 • Own funding πρώτη ελληνική πλατφόρμα equity crowd-funding
 • Giving Box IKE πρώτη ελληνική πλατφόρμα φιλανθρωπίας
 • Συμβουλευτική προς τη Δράση Κοιν.Σ.Επ. Ηθικό Παντοπωλείο 100 άπορους
 • Συμβουλευτική προς τη Κλιμαξ Plus Κοιν.Σ.Πε ανακύκλωση χαρτιού και catering άτομα ψυχικές ασθένειες κ αστέγους

Δυνητικοί Ωφελούμενοι- Υποψήφιοι Κοινωνικοί Επιχειρηματίες

 • Δυνητικοί επιχειρηματίες
 • Άτομα και ομάδες με ιδέες κοινωνικής καινοτομίας
 • Άτομα και ομάδες με ώριμες ιδέες επιχειρήσεων
 • Νέοι άνεργοι και μακροχρόνιοι άνεργοι
 • Άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 • Επιχειρηματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναζητούν καινοτόμες λύσεις για να επιβιώσουν
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες που αναζητούν διασυνδέσεις και μείωση λειτουργικού κόστους δραστηριότητας τους
 • Υπάρχοντες μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που μπορούν να γίνουν βιώσιμοι μέσα από εξορθολογισμού της δράσης τους και απόκτηση στρατηγικών δημιουργίας εσόδων άρα και μετεξέλιξης τους σε κοινωνικές επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις με δραστηριότητα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που μπορούν να εκπαιδευτούν να κατευθύνουν τα κεφάλαια τους αυτά προς βιώσιμες κοινωνικές επιχειρήσεις και δυνητικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες
Προς τους Δυνητικούς Κοινωνικούς Επιχειρηματίες & τα start-ups προσφέρουμε:

Προς τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς:

 1. Εκτός των ανωτέρων υπηρεσιών εξειδικευμένη συμβουλευτική για την ανάπτυξη διατηρήσιμων στρατηγικών δημιουργίας εσόδων και για την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν και να μειώσουν την εξάρτηση τους από επιδοτήσεις και χορηγίες. (grant reliant behaviour)

 

Προς τις υπάρχουσες Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) προσφέρουμε:

 1. Εκτός των ανωτέρων υπηρεσιών εξειδικευμένη συμβουλευτική επέκτασης των επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων στην εθνική αγορά αλλά και σε διεθνείς αγορές μέσω στρατηγικών επέκτασης όπως: κοινωνικό franchising, κοινωνικές συμπράξεις, πλατφόρμες open source dissemination, κ.α.
 2. Υπηρεσίες restructuring and reengineering για την επιβίωση και την αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων καθώς και ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων για τις απειλούμενες ΜΜΕ.
 3. Πρόσβαση στη πλατφόρμας δικτύωσης που διατηρεί στο διαδίκτυο όπου όλα τα μέλη μπορούν να βρίσκουν συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες, να συνομιλούν μεταξύ τους και να παρουσιάζουν την εταιρεία τους και τις δράσεις τους, να ανταλλάσσουν υπηρεσίες.

 

Προς Υπουργεία, Δήμους & Περιφέρειες προσφέρουμε:

 1. Διεκδίκηση και στήριξη διοίκησης και εκτέλεσης προγραμμάτων από εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 2. Σχεδιασμό πολιτικών κοινωνικής και συμβατικής επιχειρηματικότητας. Ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων και δομών στήριξης επιχειρηματικότητας & καινοτομίας μέσω προσεγγίσεων από κάτω προς τα πάνω και πρωτοκόλλων ανάπτυξης κοινοτήτων.
 3. Ενεργοποιεί και βοηθάει στη διαμόρφωση του οικοσυστήματος της κοινωνικής οικονομίας σε όλη τη επικράτεια (Mobilize the social economy ecosystem)
 4. Μείωση όγκου δημόσιου τομέα μέσω ενδυνάμωσης υπάλληλων να εξωτερικεύσουν κεντρικές και δημοτικές υπηρεσίες και να τις αναπτύξουν ως κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλες νομικές μορφές αποχωρώντας έτσι από το δημόσιο και τους δήμους.
 5. Ενδυνάμωση ανάπτυξης κοινοτήτων και μείωσης κοινωνικών θεμάτων
 6. Ανάπτυξη social procurement για την παροχή υπηρεσιών προς τα υπουργεία, τους δήμους κ της περιφέρειες από κοινωνικές επιχειρήσεις
 7. Ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης του κοινού μέσα από πλατφόρμες social media, ντοκυμαντέρ για το κοινό, οργάνωσης τοπικών φεστιβάλ κοινωνικής επιχειρηματικότητας, εκθέσεων και συνεδρίων

 

Προς Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλες δομές:

 1. Προσφέρουμε σχεδιασμό και εκτέλεση μαθημάτων και προγραμμάτων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 2. Προσφέρουμε συμβουλευτική ανάπτυξης θερμοκοιτίδων και δομών στήριξης επιχειρηματικότητας
 3. Προσφέρουμε διασύνδεση με τις δομές μας για τους ωφελούμενους τους και προσφορά των υπηρεσιών μας με την επωνυμία τους μέσω franchised and licenced πακέτων ή απευθείας εκτέλεσης από εμάς
 4. Προσφέρουμε διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δημιουργία δικτύων κέντρων στήριξης της επιχειρηματικότητας

 

Προς τους Κοινωνικούς Χρηματοδότες προσφέρουμε:

 1. Μεγάλες Επιχειρήσεις.
  1. υποστήριξη χάραξης στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ),
  2. εκπαίδευση στα στελέχη τους ώστε να ενδυναμωθούν ως social intrapreneurs,
  3. social procurement ενσωμάτωση στη στρατηγική προμηθειών τους κοινωνικές επιχειρήσεις
  4. σύναψη εταιρικών-κοινωνικών συμπράξεων με κοινωνικές επιχειρήσεις όπως είναι η νέα τάση στις ανεπτυγμένες χώρες, όπως social marketing alliances κτλ. Συνήθως σε αυτές η εταιρεία βάζει τη χρηματοδότηση και τις οργανωσιακές δομές και η κοινωνική εταιρεία τα δίκτυα και τη γνώση εκτέλεσης του έργου
  5. Εκπαίδευση των στελεχών τους μέσα από σύναψη σχέσεων mentoring με κοινωνικούς επιχειρηματίες, έτσι η εταιρεία επιτυγχάνει την αύξηση της καινοτομίας των στελεχών της, την επαφή με τις νέες επιχειρηματικές τάσεις, την εκμάθηση από την ευελιξία επίλυσης προβλημάτων των νέων επιχειρηματιών
  6. Εξυπηρέτηση των στόχων της ΕΚΕ μέσω άμεσης πρόσβασης σε ευάλωτες ομάδες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
 2. Ιδρύματα, Venture Capitalist, Angel Investors, Micro financing
  1. Πρόσβαση στις υπηρεσίες αξιολόγησης επιχειρηματικών ιδεών από τη διαχειριστική ομάδα του Social Fund
  2. Πρόσβαση σε νέες επιχειρηματικές και καινοτόμες ιδέες
  3. Μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου καθότι οι επιχειρήσεις αυτές γίνονται vetting μέσα στις δομές της Θερμοκοιτίδας The Nest. Λαμβάνουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού, αξιολόγησης και εκτέλεσης του επενδυτικού κ επιχειρηματικού τους πλάνου.

Επίτευξη των κοινωνικών κριτηρίων που οφείλουν να πετυχαίνουν μέσω πρόσβασης σε πράσινη χρηματοδότηση και κοινωνική χρηματοδότηση

Η The Nest έχει ήδη ξεκινήσει την δημιουργία υποκαταστημάτων στην περιοχή της Αττικής, Θράκης, Αρκαδίας & Βόρειο Αιγαίο. Συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη ο συνεργάτης της Σκερλετόπουλος Λεωνίδας και Στην Βυτίνα με την ομάδα του Τάκη Καψάλη (συνταξιούχος πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος πολυεθνικών και επιχειρηματίας) ξεκινάμε αντίστοιχες δραστηριότητες.

Η επιχειρηματική στρατηγική επέκτασης που ακολουθούμε είναι του social franchising. Μέσω τυποποίησης των υπηρεσιών της The Nest, εύρεσης ενός champion σε κάθε περιοχή και εκπαίδευσης και στήριξής του, αν αναπτύξει τη δομή εκεί σε συνεργασία με την περιφέρεια, δήμους και τοπικούς φορείς.