Το όραμα μας είναι η δημιουργία κοινωνικών αλλαγών μέσα από την επιχειρηματική καινοτομία και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι οι οργανισμοί (κερδοσκοπικοί και μη κερδοσκοπικοί) καλούνται να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα. Για να το επιτύχουν αυτό μετασχηματίζονται σε ένα νέο οργανωσιακό θεσμό που ονομάζεται κοινωνική επιχείρηση. Το άτομο ως κάτοχος, διαχειριστής και εργαζόμενος στους οργανισμούς αυτούς για να μπορέσει να τους μετασχηματίσει μεταλλάσσεται ο ίδιος δημιουργώντας μια νέα επιχειρηματική και εργασιακή κουλτούρα αυτή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Γεννιέται ο κοινωνικός επιχειρηματίας & ο κοινωνικός ενδοεπιχειρηματίας – social entrepreneur & social intrapreneur.

Δημιουργούμε το οικοσύστημα της κοινωνικής οικονομίας σε όλη την Ελληνική Περιφέρεια. Εκπαιδεύουμε άτομα κ ομάδες απελευθερώνοντας το κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο που υπάρχει, ενισχύουμε την κοινωνική καινοτομία για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία μέσα από συμμετοχικότητα, κοινωνική επιχειρηματικότητα και αλλαγή κουλτούρας. Οι καιροί απαιτούν καινοτόμα επιστημονικά, επιχειρηματικά και κοινωνικά εργαλεία που ενσωματώνουν όλες τις ομάδες της κοινωνίας, από κάτω προς τα πάνω. Στηρίζουμε και ενδυναμώνουμε κεντρικούς θεσμούς, επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών ώστε να μπορέσουν εκείνοι να δημιουργήσουν τις αλλαγές που επιθυμούν προς μια βιώσιμη ανάπτυξη όπως εκείνοι την οραματίζονται. Βοηθάμε τις τοπικές κοινότητες να καταλάβουν τη σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη μέσα στις κοινότητες τους και ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν προς την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημιουργία ευρύτερων οικονομικών ευκαιριών, την ανάπτυξη της κοινωνική οικονομίας και μιας κουλτούρας ειρήνης.

Σκοποί

 • ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων
 • κινητοποίηση των κοινωνικών εταίρων, ώστε να συνεισφέρουν σε κοινωνικά καινοτόμες δράσεις
 • αντιμετώπιση της ανεργίας
 • ένταξη ανθρώπων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
 • ενεργοποίηση των κοινοτήτων προς την αυτό-οργάνωση τους
 • ενίσχυση τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης
 • αξιοποίηση των κεφαλαίων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μεγάλων επιχειρήσεων, πολυεθνικών και ιδρυμάτων προς κοινωνικές επιχειρήσεις
 • στήριξη των δημόσιων οργανισμών και φορέων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης του οικοσυστήματος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
 • Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας
 • Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για ανέργους, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και επαγγελματίες
 • Δημιουργία παγκόσμιων επιχειρηματικών δικτύων

Η Ανάγκη

Τα δημοσιονομικά ελλείμματα οδηγούν σε κατάρρευση του κοινωνικού κράτους από την άλλη η οικονομική ύφεση οδηγεί σε καλπάζουσα ανεργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ανεπτυγμένα κράτη αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα όπως: φτώχια, έλλειψη κοινωνικής συνοχή, δομική (μακροχρόνια) ανεργία και νεανική ανεργία, αποκλεισμένες ομάδες πληθυσμού, δημοσιονομικά ελλείμματα και κατάρρευση κοινωνικού κράτους, ανεπάρκεια χρηματοδότησης μη κερδοσκοπικών οργανισμών, αποδυναμωμένες τοπικές κοινότητες, ανάγκη τοπικής ανάπτυξης και ανάπτυξης νέων αγορών, οξεία περιβαλλοντικά προβλήματα, οι επιχειρήσεις και οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί έχουν χάσει την αξιοπιστία τους δεχόμενες μεγάλες πιέσεις παγκοσμίως προς ηθική διοίκηση και ανάληψη ρόλου καλού εταιρικού πολίτη.

Η ελληνική κοινωνία και οικονομία μαστίζεται από: την υψηλότερη ανεργία στην Ευρώπη και 64% νεανική ανεργία (2012), μεγάλη οικονομική κρίση και δημοσιονομικά ελλείμματα, κατάρρευση κοινωνικού κράτους και κοινωνικών δομών, πτωχεύσεις και κλείσιμο επιχειρήσεων, φτώχεια, έλλειψη δανειακών & επενδυτικών κεφαλαίων, έλλειψη δομών στήριξης επιχειρηματικότητας και πρόσβασης σε αυτούς, έλλειψη δικτύων και δικτύωσης επιχειρηματιών σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, χαμηλή ικανότητα επιχειρηματικότητας (δεν προγραμματίζουν, δεν επικοινωνούν, δεν τηρούν συμφωνίες, δεν συνεργάζονται), έλλειψη εμπιστοσύνης, διοικητική ανικανότητα υψηλόβαθμων στελεχών, έλλειψη ξεκάθαρου σκοπού, έλλειψη οράματος και επιχειρηματικού πλάνου, έλλειψη συνεργατών κ έλλειψη ικανοτήτων συνεργατικότητας, ατομισμός και φοβίες, οπορτουνισμός, φατρίες (κατασπαταλούν δημόσιες επιδοτήσεις), έλλειψη διαφάνειας, πολύ υψηλή διαφθορά, ανεπάρκεια γνώσεων κεντρικών θεσμών και πελατειακό κράτος.

 

Η Λύση

“Europe is undergoing a deep unemploy­ment and social crisis at present, but social economy and social enterprise represent an important source of inspiration and energy for a recovery” (European Commissioners in Borzaga et al, 2013:4).

Η ελπίδα για το μέλλον της ανθρωπότητας στηρίζεται στην αποτελεσματικότητα, τη δύναμη και το όραμα ατόμων και ομάδων να πολεμήσουν για τη δημιουργία αλλαγών στο τρόπο που ζούμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε μέσα από επιχειρηματικά εργαλεία και τους μηχανισμούς της αγοράς. Αυτοί είναι οι Κοινωνικοί Επιχειρηματίες που αναδύονται τα τελευταία χρόνια σε όλα τα σημεία του πλανήτη σχεδιάζοντας κοινωνικά καινοτόμα και βιώσιμα μοντέλα. Η λύση είναι η δημιουργία επιχειρήσεων που θα έχουν σαν στόχο να προσφέρουν θέσεις εργασίας μέσα από οικονομικά βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές που αντιμετωπίζουν παράλληλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

 

Όπως αναδεικνύεται από την έρευνα μας η δημιουργία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων ( βλ. Σχήμα 1 & Σχήμα 2 Social Entrepreneurship Model, Zafeiropoulou, F.A., European Academy of Management, 2014) στηρίζεται σε 4 συστήματα: Εθνικοί & Υπερεθνικοί Κεντρικοί Θεσμοί, Άτυποι Κοινωνικοί Θεσμοί Δικτυακής Έδρασης, Οργανωσιακά Χαρακτηριστικά Κοινωνικής Καινοτομίας, Ατομικά Χαρακτηριστικά Προφίλ Κοινωνικού Επιχειρηματία. Τα χαρακτηριστικά αυτά εμείς τα έχουμε επισημάνει και αναλύσει μέσα από την μακροχρόνια ακαδημαϊκή μας έρευνα. Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση παρεμβαίνουμε σε όλα αυτά τα συστήματα ώστε να βοηθήσουμε τη Δημιουργία, Ανάπτυξη & Επέκταση Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Μοντέλο Διαμόρφωσης Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Σχήμα 1. Το Μοντέλο Διαμόρφωσης Κοινωνικών Επιχειρήσεων- The SEM- Social Entrepreneurship Model (Zafeiropoulou, F.A., 2014)

Σχήμα 2. Ανάπτυξη Βέλτιστων Πρακτικών στο SEM- Social Entrepreneurship Model (Zafeiropoulou, F.A., 2014)

Θεωρούμε ότι τα κράτη που θα καταφέρουν να αναπτύξουν τα χαρακτηριστικά αυτά και στα 4 συστήματα που προαναφέραμε θα δουν μια συγκέντρωση βέλτιστων πρακτικών Κοινωνικών Επιχειρήσεων & Κοινωνικών Franchise και θα αποκτήσουν εθνικό συγκριτικό πλεονέκτημα στο κλάδο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (βλ Σχήμα 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *