Ονοματεπώνυμο*

Email*

Τηλέφωνο επικοινωνίας*

Πόλη*

Στην περίπτωση ύπαρξης ομάδας προσθέστε τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο) και για τα υπόλοιπα μέλη

Επωνυμία εταιρείας και έδρα

Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου Οργανισμού ή ιδέας*

Στάδιο ωρίμανσης (αρχική ιδέα, ώριμη ιδέα, στάδιο ίδρυσης, ώριμος οργανισμός). Τι έχετε κάνει μέχρι τώρα;*

Τι περιμένετε να κερδίσετε από αυτό το πρόγραμμα και από την ενδεχόμενη ένταξη σας στις δομές μας;*

Τι θα μπορούσατε να προσφέρετε στο οικοσύστημα της The Nest για την ανάπτυξη των υπόλοιπων συμμετεχόντων;*

Μοριοδότηση: Πληροίτε κάποιο από τα παρακάτω κριτήρια; Επιλέξτε αυτά που σας αντιστοιχούν:
 Έχετε κάποια αναπηρία Έχετε κάποια χρόνια ασθένεια Έχετε ετήσιο δηλωμένο εισόδημα κάτω από €6.000 Είστε άνεργος για περισσότερο από 3 χρόνια Είστε κάτω των 25 και άνεργος Είστε άνω των 55 και άνεργος Είστε προστάτης μονογενεϊκής οικογένειας ή/και πολύτεκνος Είστε αποφυλακισθέντας Είστε μετανάστης Είστε σε πρόγραμμα απεξάρτησης

Άλλα σχόλια

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *