Σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης, οι ειδικοί ακαδημαϊκούς συνεργάτες, μοιράζονται την κουλτούρα και τη γνώση τους στην Κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την Καινοτομία, δημιουργώντας τις δομές και τη βάση της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα,   ιδρύοντας, στηρίζοντας και καθοδηγώντας τους νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες σε όλη την Ελλάδα.

Η ομάδα της The Nest εντρύφησε πάνω στη μεθοδολογία ανάπτυξης επιτυχημένων επιχειρήσεων και μετά από

  • Τέσσερα χρόνια μελέτης των προγραμμάτων ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων στο Κόσμο, όπως Harvard Business School, Oxford University, Stern, αλλά και των μεγαλύτερων δομών Κοινωνικής και Συμβατικής Επιχειρηματικότητας όπως School for Social Entrepreneurs, Eurisce, CAN-online.
  • Δυο χρόνια εφαρμογής πιλοτικών προγραμμάτων στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος- Deree και στο ΚΕΚ του Δήμου Αθηνών.
  • Στήριξη δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα

κατέληξε στο σχεδιασμό ενός δομημένου 9μηνου Diploma Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας© αναγνωρισμένο από το Παν/μιο Cardiff & το Υπ. Παιδείας. Το Diploma περιλαμβάνει τα στάδια ίδρυσης (start-up): Academy© και Innovation Lab© και το στάδιο ανάπτυξης Institute©. Βασίζεται σε ένα μείγμα μεθόδων εκπαίδευσης ακολουθώντας το πρωτόκολλο Action Learning, παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής, παροχής δομών στέγασης, ευκαιριών χρηματοδότησης, ευκαιριών δικτύωσης. Είμαστε εμείς οι ίδιοι επιχειρηματίες. Χρησιμοποιούμε καινοτόμες επαγωγικές και ολιστικές μεθόδους διδασκαλίας για την αύξηση της καινοτομικής και δημιουργικής σκέψης, την επίλυση προβλημάτων, την λήψη αποφάσεων, την ενίσχυση της ευελιξίας και ικανότητας προσαρμογής σε αλλαγές, τη σκέψη ‘out of the box’.

Η επιτυχημένη επιχειρηματικότητα αποτελείται από ένα σύνολο ικανοτήτων, εργαλείων και συστημάτων που μπορούν να εκπαιδευτούν. Η εμπειρία μας μέχρι σήμερα δείχνει πως οι καλοί επαγγελματίες όσο επιτυχημένοι και αν είναι στον κλάδο τους δεν σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν και επιτυχημένοι κοινωνικοί επιχειρηματίες. Η διεθνής έρευνα δείχνει πως οι συνεργατικοί χώροι από μόνοι τους δεν συνδέονται με θετική επιχειρηματικότητα, επίσης δείχνει πως τα σεμινάρια δεν συνδέονται με θετική επιχειρηματικότητα. Από την άλλη τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαρκείας αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό τα ποσοστά επιτυχίας των εγχειρημάτων των συμμετεχόντων. Οι έρευνες συμφωνούν όλες πως οι μοναδικοί παράγοντες που είναι αναγκαίες συνθήκες επιτυχούς επιχειρηματικότητας είναι η επίδραση των δικτύων – δηλ. η δομική τοποθέτηση και συσχετιστική έδραση των επιχειρηματιών σε δίκτυα- και η αφοσίωση της ιδρυτικής ομάδας.

Οι μέθοδοι μας περιλαμβάνουν:

Καθηγητές
Εκπαίδευση από επιχειρηματίες που είναι ταυτόχρονα ειδήμονες επιστήμονες στο κλάδο

Coaching
Εκπαίδευση για την ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων από Διαπιστευμένους Coach (International Coaching Association) μέσω μαιευτικών και επαγωγικών μεθόδων

Mentoring
Επιχειρηματική υποστήριξη και ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας μιας διαρκούς προσωπικής σχέσης με έναν καταξιωμένο επιχειρηματία/ επαγγελματία στο κλάδο που δραστηριοποιείται ο νέος επιχειρηματίας

Εργαστήρια
Εντατικά σεμινάρια από εξειδικευμένους εκπαιδευτές για την ανάπτυξη ‘soft’ ικανοτήτων ή την εκμάθηση συγκεκριμένων τεχνικών

Design Thinking
Χρησιμοποιούμε καινοτόμες επαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας για την αύξηση της καινοτομικής και δημιουργικής σκέψης, την επίλυση προβλημάτων, την λήψη αποφάσεων, την ενίσχυση της ευελιξίας κ ικανότητας προσαρμογής σε αλλαγές, τη σκέψη ‘out of the box’, όπως ολιστική εκμάθηση, Cognitive Sculpting, Jamming, Business Model Canvas, Storytelling Technologies, World Cafe, Brainstorming, Delphi Technique.

Action Learning Sets
Πλατφόρμες επιχειρηματικής εκμάθησης

Guest Speakers
Επισκέψεις επιτυχημένων Κοινωνικών Επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών

Πρακτικές Εκδρομές
Σε best practices ανά την Ελλάδα

Erasmus
Επιχορηγούμενη πρακτική στον ηγέτη του κλάδου στο εξωτερικό

Στέγαση, Δικτύωση, Έρευνα, Χρηματοδότηση.