Η κουλτούρα της αλλαγής είσαι εσύ.

Γίνε μέλος στο χώρο των καινοτόμων ιδεών και κάνε την ιδέα σου επιχείρηση.

‘Ολες οι μεγάλες αλλαγές ξεκίνησαν με ένα όραμα. H Σχολή είναι ο χώρος των ιδεών που γίνονται επιχειρήσεις μέσω του καινοτόμου προγράμματος ΤΝ Start-Up Life Cycle.

Σε συνεργασία με την θερμοκοιτίδα Aephoria, το κολέγιο CityU και την ελCulture, διοργανώνουμε τον κύκλο start-up ίδρυσης κοινωνικών επιχειρήσεων. Γραφτείτε εδώ .

To TN Start-Up Life Cycle περιλαμβάνει τα στάδια: Idea scanning©, ένταξη στο Academy© για 4 μήνες και στη συνέχεια στο Innovation Lab© για 5 μήνες η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των δυο προγραμμάτων δίνει δικαίωμα διεκδίκησης του Diploma Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας©  διαπιστευμένος τίτλος από το Κολέγιο CityU και Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας.

Η Σχολή προσφέρει προγράμματα που στόχο έχουν την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων ώστε να μπορούν να τις εντοπίσουν, να τις σχεδιάσουν επιχειρηματικά και να τις εφαρμόσουν δημιουργώντας σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Στόχος είναι οι σπουδαστές μας να μάθουν να συνδέουν επιχειρηματικές πρακτικές της αγοράς με την κοινωνική καινοτομία.

Η Σχολή Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας καλλιεργεί τα ταλέντα και αναδεικνύει την συνεργατική ηγεσία αυτή που επιφέρει αλλαγές στα συστήματα και στις πρακτικές που δεν λειτουργούν πια μέσα από βιώσιμες και αειφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες των μελών του δικτύου μας.

Προσφέρουμε στους συμμετέχοντες μας τις πιο εξελιγμένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και τη διασύνδεση με το παγκόσμιο δίκτυο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Εκπαίδευση σε καίρια θέματα όπως χρηματοδοτική ετοιμότητα και μέτρηση κοινωνικού απολογισμού. Στηρίζουμε την ίδρυση (start-ups) και την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων (ανεξαρτήτου νομικών μορφών) μέσω του δομημένου πρωτοκόλλου The Nest Start-up Life Cycle©. Παράλληλα προσφέρει στέγαση Institute©, υποστηρικτικές διοικητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και διεκδίκηση κεφαλαίων μέσω του The Nest Social Entrepreneurship Fund©.

Apply_button

aephoria logo 300x300
can logo 300x300
cityu logo 300x300
elculture logo 300x300