Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν είναι ασαφείς οντότητες, ούτε μόδα, ούτε τεχνάσματα μάρκετινγκ, ούτε μηχανισμός των κυβερνήσεων για ιδιωτικοποίηση του κοινωνικού κράτους, ούτε απειλή προς τις ΜΚΟ. Αντιθέτως χρειάζονται και χτίζονται πάνω σε ένα επιστημονικό ερευνητικό υπόβαθρο σε παγκόσμιο επίπεδο του οποίου εμείς, οι ιδρυτές του Ελληνικού Κέντρου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής Καινοτομίας The Nest, είμαστε πρωτοπόροι ερευνητές.

Διενεργούμε επιστημονικές έρευνες με τους συνεργάτες μας από τα παγκόσμια ερευνητικά κονσόρτια που ανήκουμε, οι οποίες συμβάλλουν στην εξέλιξη της θεωρίας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των διαφόρων μορφωμάτων κοινωνικών συμπράξεων με έμφαση στις πρακτικές διαστάσεις του φαινομένου ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις παγκόσμιες προκλήσεις των εποχών μας προς όφελος της ανθρωπότητας και του πλανήτη. Δημιουργούμε και υποστηρίζουμε την ανάπτυξη δικτύου ακαδημαϊκών και επιστημονικών ερευνητών ώστε η γνώση που δημιουργείται να διαχέεται στους φορείς της αγοράς παγκοσμίως μέσα από ντοκυμαντέρ, από social media, δημοσιεύσεις σε παγκόσμια ερευνητικά φόρα και εγχώριες ημερίδες και media. Διασύνδεουμε τους Έλληνες επιστήμονες με την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τους φορείς του οικοσυστήματος της κοινωνικής οικονομίας. Οργανώνουμε focus groups και εργαστηριακές συναντήσεις μεταξύ επιστημόνων, κοινωνικών επιχειρηματιών, ΜΚΟ και συμβατικών επιχειρηματιών (link video focus group WiSE)

Έρευνα σημαίνει ανακάλυψη. Η έρευνα καταλήγει στη δημιουργία γνώσης για να λύσει ένα πρόβλημα, να απαντήσει σε ένα ερώτημα, να περιγράψει καλύτερα ή να καταλάβει κάτι. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος διενέργειας ενός ερευνητικού έργου αν δε υπάρχει σκοπός να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα.

Οι έρευνες μας αναδύονται από τα πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί επιχειρηματίες τα οποία προσδιορίζουμε μέσα από την καθημερινή πρακτική επαφή μας με τους κοινωνικούς επιχειρηματίες στη Θερμοκοιτίδα, τη Σχολή και το Οικοσύστημα της The Nest ©. Οι πόροι προέρχονται από το Χρηματοδοτικό εργαλείο The Nest Social Entrepreneurship Fund©.

Προσφέρουμε διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλων, συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα, έρευνες κλαδικές, συμμετοχή σε Διεθνή και Εγχώρια Συνέδρια, στα Μedia, σε βιβλία και περιοδικά.

  • Δημοσιεύσεις
  • Διδακτορικά pdf
  • Academic Papers in journals n conferences in pdf
  • Άρθρα σε εφημερίδες pdf or links
  • Documentaries n Videos
  • Διδακτορικοί Τίτλοι & Υποτροφίες ερευνητικές

Ερευνητικά Προγράμματα

WiSE Women Social Entrepreneurs, CINET Creative Industry Network.