Tι είναι η θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων (incubator);

Ο όρος θερμοκοιτίδα (incubator) χρησιμοποιείται στον κλάδο των επιχειρήσεων για δομές που προσφέρουν υπηρεσίες και υποστηρίζουν τις νέες επιχειρήσεις, ώστε να επιταχύνουν την ανάπτυξη τους εξασφαλίζοντας  ότι θα φτάσουν στο στάδιο ωριμότητας. Ενδεικτικά αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να είναι νομικές, συμβουλευτικές, λογιστικές, χρηματοδότηση, δικτύωση κ.ο.κ.  Οι νέες επιχειρήσεις συχνά στερούνται τους πόρους και τις δυνατότητες που θα τις καταστήσουν ικανές να φτάσουν το στάδιο ωριμότητας, με αποτέλεσμα εξαιρετικές και βιώσιμες ιδέες να μην καταφέρουν ποτέ να ευοδώσουν. Η έρευνα υποδεικνύει ότι μια καλή ιδέα μπορεί να ναυαγήσει λόγω κακής εφαρμογής ή γιατί δεν μπόρεσε να κρατηθεί εν ζωή μέχρι το στάδιο της ωρίμανσης. Αυτό μπορεί να συνέβει γιατί ο επιχειρηματίας δεν είχε τις  ικανότητες, πάθος, καθοδήγηση ή πόρους να την χρηματοδοτήσει για το μεσοδιάστημα.  Οι εισαχθείσες επιχειρήσεις λαμβάνουν ένα πακέτο υποστηρικτικών υπηρεσιών που ενισχύει και θωρακίζει την λειτουργία τους ώστε να φτάσουν τον στόχο τους. H καινοτομία της θερμοκοιτίδας The Nest είναι και η πρόκληση για την παροχή καθετοποιημένης υποστήριξης παραγωγής που καλύπτει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή  προσφέρει πρόσβαση στον μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή των αγαθών.

Η θερμοκοιτίδα The Nest

Η The Nest είναι μια θερμοκοιτίδα νέας γενιάς με ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης. Ακολουθούμε ένα πρωτόκολλο ίδρυσης , ανάπτυξης και επιτάχυνσης που συνδυάζει δικτύωση με ένα παγκόσμιο δίκτυο κοινωνικών καινοτόμων , εκπαίδευση με απόκτηση τίτλου σπουδών (Diploma), υποστήριξη για επιτάχυνση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Προσφέρεται στέγαση και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε κοινωνικές επιχειρήσεις, οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών άλλα και σε νέα startUps. Προσφέρουμε επίσης ευκαιρίες χρηματοδότησης, ενίσχυσης και αξιολόγησης κοινωνικού αντίκτυπου, δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων TN Start-Up Life Cycle και δικτύωσης μέσω των κοινοτήτων του οικοσυστήματος μας.

Οι ώριμες επιχειρήσεις περνάνε στο στάδιο στέγασης Β’ σε Πάρκο και Εργοστάσιο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας

Σε κάθε στάδιο ζωής της επιχείρησης: παροχή υπηρεσιών στέγασης σε συνεργατικό χώρο και εξατομικευμένο πακέτο υπηρεσιών συμβουλευτικών με στόχο την ίδρυση, ωρίμανση και ανάπτυξη της εταιρείας σας, όπως δημιουργία ιστοσελίδας, τήρηση λογιστικών βιβλίων, νομικές υπηρεσίες, γραμματεία, αίθουσες συνεδριάσεων, θέατρο για παρουσιάσεις και εκδηλώσεις.

  • Στέγαση.  Υπηρεσίες στέγασης σε συνεργατικό χώρο αλλά και δυνατότητα παραχώρησης γραφείων αποκλειστικής χρήσης είτε στις δομές της θερμοκοιτίδας The Nest είτε άλλης θερμοκοιτίδας από το δίκτυο μας. Προσφέρονται υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, χρήσης αιθουσών για teleconferencing, για συναντήσεις, για προβολές, για εκθεσιακές προβολές και συγκεκριμένα events που θέλουν να οργανώσουν οι συμμετέχοντες όπως εκθέσεις, συνέδρια, παρουσιάσεις, κ.ά..
  • Σεμιναριακό κέντρο για τις εκδηλώσεις των επιχειρήσεων έως 500 άτομα καθιστά και έως 1000 όρθια
  • Συνεργατικοί χώροι πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους γραφείου από ελεύθερους επαγγελματίες συνήθως ίδιου κλάδου με στόχο τον έλεγχο του κόστους και τη δημιουργία συνεργειών.
  • Πρόσβαση σε υπηρεσίες εκτύπωσης, σε τηλεφωνικό κέντρο, γραμματειακή υποστήριξη, χρήση κουζίνας και μπάνιων προσβάσιμων σε ΑΜΕΑ.
  • Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους δυνητικούς επιχειρηματίες όπως ανάπτυξη εξατομικευμένου διαδικτυακού τόπου και παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τήρηση λογιστικών βιβλίων, κ.α. Υποστηρικτικές Λειτουργίες (γραμματεία, τηλεφωνικό κέντρο, computers, printing centre, κουζίνα)
  • Αποκλειστική ηλεκτρονική διεύθυνση στο όνομα κ την επωνυμία των συμμετεχόντων με την κατάληξη @thenest.org.gr.
  • Ο δικτυακός τόπος της Τhe Νest όπου κάθε συμμετέχοντας έχει μια σελίδα να παρουσιάσει τις δραστηριότητες του και ότι υλικό θέλει και είναι σύννομο.

Θερμοκοιτίδα 2ου βαθμού

Η θερμοκοιτίδα Β Βαθμού είναι η καινοτομία της The Nest. Αναγνωρίσαμε την ανάγκη για ουσιαστική υποστήριξη στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας για τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Η πρόταση είναι η πρόσβαση σε παραγωγικές δομές και μεγάλες εγκαταστάσεις για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που χρειάζονται πρόσβαση σε μηχανήματα και γραμμές παραγωγής, σε χώρους ίδρυσης των σημείων πώλησης τους κ παροχής των υπηρεσιών τους. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Institute οι επιχειρήσεις μπορούν να περάσουν σε στέγαση τους σε θερμοκοιτίδα επιπέδου Β: The Nest Εργοστάσιο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Social Entrepreneurship Factory) & The Nest Πάρκο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Social Entrepreneurship Park). Αυτοί είναι χώροι συστέγασης παραγωγικών δομών διαφόρων συσχετιζόμενων κλάδων, είτε οριζόντιας ολοκλήρωσης και διασύνδεση τους με τις αντίστοιχες δομές στο εξωτερικό.

Συμβουλευτική (δημιουργία website, λογιστικές υπηρεσίες book keeping, νομικές υπηρεσίες, δημιουργία παρουσίασης επικοινωνίας κ fund raising, στρατηγική social media, στρατηγικός σχεδιασμός, συμβουλευτική βιωσιμότητας κ αειφορίας, εύρεση ανθρώπινου δυναμικού κ συνεργατών), ίδρυση, χρηματοδότηση & ανάπτυξη για κοινωνικές επιχειρήσεις, αναδιάρθρωση (re-engineering) σε μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, δημιουργία βιώσιμων στρατηγικών ίδιων εσόδων σε ΜΚΟ, κεντρικούς θεσμούς και περιφέρειες, Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Επενδυτές, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Hedge Funds, Venture Capitals όπως ανάπτυξη στρατηγικών δημιουργίας ίδιων εσόδων,παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς κοινωνικές επιχειρήσεις, μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, ΜΚΟ, κεντρικούς θεσμούς και περιφέρειες, Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Επενδυτές, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Social Hedge Funds, Social Venture Capitals, Μεγάλες Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρήσεις.

The Nest Social Entrepreneurship Factory © / The Nest Social Entrepreneurship Park©