Η Ευρώπη επενδύει στην κοινωνική επιχειρηματικότητα

Απόκτησε πρόσβαση στο δίκτυο μας και στα δίκτυα χρηματοδότησης κοινωνικής επιχειρηματικότητας της Ευρώπης

Η χρηματοδότηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Βοηθάμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τις μη κερδοσκοπικές να διευρύνουν τις δραστηριότητες τους και τον κοινωνικό τους αντίκτυπο μέσω της διαχείρισης επενδύσεων και διεκδίκησης κεφαλαίων από τις δομές του χρηματοδοτικού εργαλείου NT Social Entrepreneurship Fund.

Προσφέρουμε στέγαση, σχεδιασμό μελέτης επενδυτικής ετοιμότητας, αξιολόγηση & ενίσχυση κοινωνικού απολογισμού και πρόγραμμα δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων ΤΝ Start-Up Life Cycle μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και δραστηριοτήτων δικτύωσης με τις κοινότητες του οικοσυστήματος μας.

Η μεγάλη επένδυση στην κοινωνική επχιειρηματικότητα

Με χρόνια προσωπικής «επένδυσης» των ερευνητικών και ακαδημαικών συνεργατών της η TN θεωρεί τη μεγαλύτερη επένδυση της την δυνατότητα συνέχισης και τόνωσης της ανάπτυξης προσφέροντας την ευκαιρία στους οφελούμενους της για πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια.

  • Micro financing Παγκρήτια τράπεζα, Afi
  • Crowd funding platform Ownfunding, giving box
  • Ανταλλακτική Οικονομία Barter Economy, trade now
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – ΕΚΕ
  • Ιδρύματα Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Σώρος, , Μποδοσάκειο Ίδρυμα, Ίδρυμα Λάτση
  • Angle Investors
  • Social Venture Capital
  • Κεντρικοί Θεσμοί

Παροχή υπηρεσιών διεκδίκησης ευρωπαϊκών κονδυλίων και ανάπτυξης οικοσυστήματος κοινωνικής οικονομίας, δημιουργία συνεργειών & συναλλαγών μεταξύ κοινωνικών επιχειρηματιών και κρατικών θεσμών

EuSEF European Social Entrepreneurship Fund, Horizon 2020, Erasmus Lifelong Learning, Creative Europe, ΕΣΠΑ, Προγραμματικές Συμβάσεις Περιφέρειας & Δήμων