Τι είναι Κοινωνική Επιχείρηση;

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Το νομική μορφή πρέπει να έχω;

Ποιος μπορεί να παρακολουθήσει τα προγράμματα Start-up;

Πρέπει να περιμένω 9 μήνες για να ιδρύσω την επιχείρησή μου;

Πότε μπορώ να διεκδικήσω κεφάλαια;

Γιατί να ενταχθώ σε ένα 9μηνο πρόγραμμα;

Τι θα κερδίσω από το πρόγραμμα The Nest Start-up Life Cycle;

Ποιος είναι ο κοινωνικός επιχειρηματίας;

Τι είναι η κοινωνική καινοτομία;

Τι επηρεάζει τη διαμόρφωση των κοινωνικών επιχειρήσεων;

Social Entrepreneurship Model

Σχήμα 1. Το Μοντέλο Διαμόρφωσης Κοινωνικών Επιχειρήσεων- The SEM- Social Entrepreneurship Model (Zafeiropoulou, F.A., 2014)

Όπως αναδεικνύεται από την έρευνα μας η δημιουργία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων (βλ. Σχήμα 1 & Σχήμα 2 Social Entrepreneurship Model, Zafeiropoulou, F.A., European Academy of Management, 2014) στηρίζεται σε 4 συστήματα: Εθνικοί & Υπερεθνικοί Κεντρικοί Θεσμοί, Άτυποι Κοινωνικοί Θεσμοί Δικτυακής Έδρασης, Οργανωσιακά Χαρακτηριστικά Κοινωνικής Καινοτομίας, Ατομικά Χαρακτηριστικά Προφίλ Κοινωνικού Επιχειρηματία. Τα χαρακτηριστικά αυτά εμείς τα έχουμε επισημάνει και αναλύσει μέσα από την μακροχρόνια ακαδημαϊκή μας έρευνα. Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση παρεμβαίνουμε σε όλα αυτά τα συστήματα ώστε να βοηθήσουμε τη Δημιουργία, Ανάπτυξη & Επέκταση Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Θεωρούμε ότι τα κράτη που θα καταφέρουν να αναπτύξουν τα χαρακτηριστικά αυτά και στα 4 συστήματα που προαναφέραμε θα δουν μια συγκέντρωση βέλτιστων πρακτικών Κοινωνικών Επιχειρήσεων & Κοινωνικών Franchise και θα αποκτήσουν εθνικό συγκριτικό πλεονέκτημα στο κλάδο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (βλ Σχήμα 2)

SEM Best Practices

Σχήμα 2. Ανάπτυξη Βέλτιστων Πρακτικών στο SEM- Social Entrepreneurship Model (Zafeiropoulou, F.A., 2014)

Τι επηρεάζει την επέκταση των κοινωνικών επιχειρήσεων; (Social Franchise Model)

Το Μοντέλο Διαμόρφωσης Κοινωνικών Franchise- The SoFraM- Social Franchise Model (Zafeiropoulou, F.A., 2014)

Το Μοντέλο Διαμόρφωσης Κοινωνικών Franchise- The SoFraM- Social Franchise Model (Zafeiropoulou, F.A., 2014)


Ανάπτυξη Βέλτιστων Πρακτικών στο SoFraM- Social Franchise Model (Zafeiropoulou, F.A., 2014)

Ανάπτυξη Βέλτιστων Πρακτικών στο SoFraM- Social Franchise Model (Zafeiropoulou, F.A., 2014)