Διαμορφωμένα από κοινωνικές επιχειρήσεις συνήθως με συμμετοχή εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων με στόχο την επέκταση του κοινωνικού αντίκτυπου των μελών τους, όπως Κοινωνικά franchises, δίκτυα, εταιρικές κοινωνικές συμπράξεις.

  • ESYNE
  • ΤΟΠΕΚΟ
  • GEW