Δημιουργική & Πράσινη Επιχειρηματικότητα


Web Επιχειρηματικότητα

Διαδικτυακές καινοτόμες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την ικανοποίηση κοινωνικο-πολιτιστικών στόχων

 • Ownfunding
 • Giving box
 • For free
 • Happitel
 • Voluntashare
 • Childit

Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Αγροτικός Τομέας

Δημιουργούν ή προσφέρουν προϊόντα που ευεργετούν το περιβάλλον συνήθως από ή για ανθρώπους της περιφέρειας, όπως βιώσιμες αγροκαλλιέργειες, ανανεώσιμη ενέργεια

 • Αειφορία – Διαχείριση Πρασίνου & Βιομάζας
 • Μέλι
 • Μαίναλον Κοιν.Σ.Επ.

Blue Επιχειρηματικότητα

Επιχειρήσεις που στοχεύουν στη ‘γαλάζια’ ανάπτυξη για την βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου και ναυτιλιακού κλάδου, όπως θάλασσες κ ωκεανοί, αλιεία, παράκτιος τουρισμός, ενέργεια ωκεανού

Τουρισμός

Στοχεύοντας σε τοπική βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, δραστηριότητες eco-τουρισμού, βιωματικού τουρισμού, γαστρονομικού τουρισμού, προώθηση και συντήρηση τοπικού πολιτισμού

 • Κέντρο Πληροφορίας Βυτίνα

Δημιουργική Οικονομία Πολιτισμός & Τέχνη

Επιχειρηματικά εγχειρήματα που δημιουργούν ή εκμεταλλεύονται πληροφορίες και γνώση προωθώντας την ανθρώπινη δημιουργικότητα, όπως διαφήμιση, τέχνη, αρχιτεκτονική, δημιουργία, μόδα, ταινία, μουσική, εκδόσεις, Ε&Α, παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, μήντια,

 • Generation Generous
 • Fashion revolution Day
 • Grace Atelier De Luxe

Ανταλλακτική Οικονομία

Ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς τη χρήση νομίσματος μέσα από συλλεκτικές πλατφόρμες με στόχο τη διατήρηση του εμπορίου σε περιόδους που το χρήμα δεν είναι διαθέσιμο

 • Trade Now

Σίτιση, Εστίαση & Ψυχαγωγία

Προσφορά πρόσβασης σε υγιεινή, ασφαλή, υψηλής ποιότητας και προσβάσιμων τιμών τροφής και ποτό, βιώσιμες αγροκαλλιέργειες, δημιουργώντας θέσεις εργασίας για τους νέους, ελέγχοντας τα απόβλητα

 • Sisitia
 • Koinwniko Bar
 • Boroume
 • Desmos

Διαχείριση Ακινήτων

Προσφορά στέγασης και εγκαταστάσεων διαχειριζόμενα συνήθως από τις κοινότητες προς ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως αστέγους, άτομα που ζουν σε φτώχια, άτομα σε αποκατάσταση από εξαρτήσεις,

 • Kentro astegwn klimaka plus

Υγεία

Είναι πλούτος, προώθηση υγείας, μακροζωίας, ευημερίας, προσφορά υπηρεσιών υγείας σε αποκλεισμένες ομάδες

 • Κlimaka
 • Iasis

Αθλητισμός

Επιχειρηματικά εγχειρήματα στο χώρο του αθλητισμού για την πρόσβαση του σε αποκλεισμένες ομάδες και την προώθηση της υγείας όλων

 

Υπηρεσίες & Εκπαίδευση

προσφορά υπηρεσιών και εκπαίδευσης σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στοχεύοντας σε πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική αλλαγή

 • Δίκτυο Καβάλα Αντώνης Κώστας
 • Ίδρυμα Κοινωνικών Ερευνών Γιάννης Νασιούλας
 • Ένταξη για όλους Κοιν.Σ.Επ. IncludAbility Soc Coop
 • Endeavour
 • Brace Κοιν.Σ.Επ.

Δημιουργούμε ευκαιρίες συνεργειών με κοινωνικές επιχειρήσεις του εξωτερικού και προώθηση εξαγωγών μέσω των συνεργασιών μας με τους διεθνείς εταίρους μας.

περισσoτερα

Yποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα στα πρώτα στάδια της (start-up και early stage) προσφέροντας συνεργατικούς χώρους και επιχειρηματική υποστήριξη...

περισσοτερα

Φορείς μέλη του δικτύου μας δημόσιοι ή ιδιωτικοί, ευρωπαϊκοί, εθνικοί ή περιφερειακοί που διενεργούν προγράμματα και δράσεις για τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας...

περισσοτερα

Διαμορφωμένα από κοινωνικές επιχειρήσεις συνήθως με συμμετοχή εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων με στόχο την επέκταση του κοινωνικού αντίκτυπου των μελών τους, όπως Κοινωνικά franchises, δίκτυα, εταιρικές κοινωνικές συμπράξεις...

περισσοτερα

Εμπόριο

Δημιουργία κοινωνικού αντίκτυπου μέσα από λιανεμπόριο & χονδρεμπόριο, όπως κοινωνικά σουπερμάρκετ, πώληση μεταχειρισμένων ειδών.

 • Δράση

Παραγωγή

Δημιουργία κοινωνικού αντίκτυπου μέσω βιώσιμων μεθόδων μεταποιητικής παραγωγής, διατήρηση παραδοσιακών μεθόδων, δημιουργία θέσεων εργασίας για τις ευάλωτες και αποκλεισμένες ομάδες, για άτομα με αναπηρία, για τους νέους, τους άνω των 50, την ισότητα φύλων.

Παιδί

Προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά από ευάλωτες ομάδες, πολιτισμική εκπαίδευση, διαχείριση κρίσεων.

 • Brace Κοιν.Σ.Επ.
 • Μικρός Πλανήτης Κοιν.Σ.Επ.
 • Μικροί Γίγαντες Κοιν.Σ.Επ.
 • Hellenic hope
 • Ένα παιδί ένας κόσμος – Ροζαλίζα Λυκουρέζου

ΑμΕΑ

Προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία.

 

Μετανάστες

Προσφορά προϊόντων, υπηρεσιών και δομών σε μετανάστες.

ΜΚΟ

Μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι μη κερδοσκοπικές σχηματοποιημένες από πολίτες με στόχο τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στην ανθρωπότητα, όπως προστασία περιβάλλοντος, προάσπιση ανθρώπινων δικαιωμάτων, αναπτυξιακά έργα σε περιοχές κρίσης.

 • Volunteer 4 Greece – Μυρτώ Παπαθάνου
 • Human grid – Στάθης Χαϊκάλης
 • TedX – Στάθης Χαϊκάλης

Άτυπες & Κοινοτικές Επιχειρήσεις

Εγχειρήματα της κοινωνίας των πολιτών μη κερδοσκοπικά και βασιζόμενα στον εθελοντισμό συνήθως άτυπες οντότητες με στόχο την επίλυση τοπικών αναγκών.

Κοινωνικά Κινήματα

Δράσεις ομάδων ατόμων ή οργανισμών για την επίτευξη κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών