logo nest

Academy & Innovation Lab

Diploma Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Διοίκησης Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Diploma Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Διοίκησης Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Οι συμμετέχοντες στο TN Start-Up Life Cycle διεκδικούν το Diploma Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Διοίκησης Κοινωνικών Επιχειρήσεων αναγνωρισμένο από το Υπ. Παιδείας και το Κολέγιο CityU. Είναι ένα δομημένο 9μηνο πρόγραμμα που περιλαμβάνει τα στάδια ίδρυσης (start-up): Academy© και Innovation Lab© και το στάδιο ανάπτυξης  Institute©. Βασίζεται σε ένα μείγμα μεθόδων εκπαίδευσης ακολουθώντας το πρωτόκολλο Action Learning.

Μπορείτε να το παρακολουθήσετε από κάθε μεριά της Ελλάδας μέσω εξ’αποστάσεως παρακολούθησης (Distance Learning) με Live Streaming Webinars και συμβουλευτικές συνεδρίες.

Μπορείτε να συμμετάσχετε επιλεκτικά σε προγράμματα του Academy και του Innovation Lab ανάλογα με τις ανάγκες σας– διάγνωση ιδέας.

Στόχοι και ενδεικτική θεματολογία Academy & Innovation Lab προγράμματος:

Σκοπός του Diploma

Ο νέος νόμος στην Ελλάδα δημιουργεί τις προϋποθέσεις και προσφέρει κίνητρα για τη δημιουργία ενός νέου τύπου επιχειρήσεων, των λεγόμενων Κοινωνικών Εταιρειών (Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων), και ενός νέου τύπου επιχειρηματικότητας, των Κοινωνικών Επιχειρηματιών. Όπως καταδεικνύει η έρευνα η επιχειρηματικότητα εκπαιδεύετε. Θα μάθουμε να ιδρύουμε, να προγραμματίζουμε, να οργανώνουμε, να διοικούμε του πόρους και να ελέγχουμε τις δραστηριότητες μιας κοινωνικής επιχείρησης και θα γίνουμε οι ίδιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες. Θα εκπαιδευτούμε στη χρήση στρατηγικών ανάπτυξης και επέκτασης μοντέλων κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως είναι το Κοινωνικό Franchising.

Χρησιμοποιούμε τη προσέγγιση της πλατφόρμας βιωματικής εκμάθησης (action learning protocol), μέσω μελέτης περιπτώσεων του διεθνούς περιβάλλοντος και μαθήματα που διδάσκει η διεθνής εμπειρία, μέσα από εξαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και το γνωστικό sculpting, μέσα από προσεγγίσεις ανατροφοδότησης και εμπειρικών πλατφόρμων (action learning sets), με χρήση μεθοδολογίας δημιουργικής σκέψης (design thinking methodologies) όπως είναι τα world cafe, εκπαίδευση από ίσο προς ίσο (peer-to-peer) και ολιστικές μεθόδους εκμάθησης. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε τους σπουδαστές μας σε ένα νέο τρόπο επιχειρηματικής σκέψης και μια νέα κουλτούρα που οδηγεί στο μετασχηματισμό μας σε κοινωνικούς επιχειρηματίες και στελέχη οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος μας είναι να εισάγουμε διάφορα μοντέλα, τεχνικές, εργαλεία και έννοιες τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ένα σημαντικό στοιχείο της εκμάθησης και διδασκαλίας είναι να διευκολυνθεί η συζήτηση και να γίνει χρήση της προσωπικής εμπειρίας των σπουδαστών προς όφελος της ομάδας.

Ο κλάδος των Κοινωνικών Επιχειρήσεων αναπτύσσεται ραγδαία στην Ευρωπαϊκή οικονομία. Χρησιμοποιεί επιχειρηματική καινοτομία και δημιουργικότητα για να προσφέρει κοινωνική αξία σε πολλά επίπεδα. Οι σπουδαστές θα εξοικειωθούν με τις τελευταίες τάσεις στον κλάδο προσεγγίζοντας το από διάφορες προσεγγίσεις, όπως των θεωρητικών κα επιστημόνων, αυτών που σχεδιάζουν τις πολιτικές, αλλά και των κοινωνικών επιχειρηματιών. Στόχος μας είναι να εξερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ καινοτομίας και Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Μεταξύ αγοράς κοινωνικών επενδύσεων (social investment market) και πηγών άντλησης κεφαλαίων και πως αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από τους κοινωνικούς επιχειρηματίες. Στόχος μας είναι να τους εκπαιδεύσουμε σε τρόπους μέτρησης της κοινωνικής αξίας που δημιουργούν και αξιολόγηση των κοινωνικών και οικονομικών αποτελεσμάτων τους. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων που να δημιουργούν σημαντική κοινωνική αξία. Θα εισάγουμε πρακτικές που χρησιμοποιούνται στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν τις ιδιαίτερες και μοναδικές συνθήκες το κλάδου των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων και ευκαιριών.

Γνωστικά Οφέλη

Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος και εκπροσωπεί μια καινοτόμα προσέγγιση στην προσφορά κοινωνικής αξίας σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό που ήταν κάποτε ο τομέας της φιλανθρωπίας γίνεται σήμερα το περιβάλλον των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, καθώς οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προσπαθούν να αντικαταστήσουν την εξωγενή χρηματοδότηση με εισοδήματα που παράγονται ενδογενώς. Σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας όπως είναι οι εξαγωγικές τεχνικές και το γνωστικό sculpting που βοηθούν τα στελέχη να αναπτύξουν δύσκολα και περίπλοκα θέματα, όπως είναι οι ασκήσεις και η ανάλυση πνευματικών και εμπορικών καταστάσεων οι σπουδαστές θα αποκτήσουν ικανότητες ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν σε επιχειρηματίες.

 

Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες είναι δημιουργικοί, είναι πρακτικοί, είναι άνθρωποι που αναλαμβάνουν ρίσκο. Εκμεταλλεύονται ευκαιρίες, αγκαλιάζουν τις αλλαγές και σκέφτονται τη μεγάλη εικόνα. Μέσα από ανάλυση συγκεκριμένων παραδειγμάτων προσωπικοτήτων, στρατηγικών και τεχνικών θα μάθουν πως οι κοινωνικοί επιχειρηματίες φέρουν δομικές αλλαγές στις κοινωνίες τους. Θα μάθουν πώς να χειρίζονται την συναισθηματική ευφυΐα τους. Θα μάθουν πώς να αυξάνουν την δημιουργικότητα τους και την ικανότητα τους να καινοτομούν. Θα αναλύσουν τα δικά τους μοντέλα διοίκησης και χάραξης στρατηγικής τα οποία θα μεταβάλλουν μαθαίνοντας νέες μεθόδους.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τις έννοιες των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 • Να κατανοούν τον ρόλο της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στην δημιουργία και ανάπτυξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Να αναγνωρίζουν τη νέα κουλτούρα και κοινωνική συνείδηση
 • Να μπορούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ή με τη λήξη του να δημιουργήσουν διατηρήσιμες και βιώσιμες Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Να γνωρίζουν τους φορείς, το νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες ίδρυσης και χρηματοδότησης
 • Να αναγνωρίζουν τα εμπόδια που αποτρέπουν την ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και του κλάδου της κοινωνικής οικονομίας
 • Να αναγνωρίζουν τις προκλήσεις, καινοτομίες, και ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά τους
 • Να κατανοούν τη διοίκηση, μέτρηση και αξιολόγηση κοινωνικών σκοπών/αξίας και επιχειρηματικών σκοπών. Να μπορούν να δημιουργήσουν θετική κοινωνική αξία
 • Να γνωρίζουν τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο των Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 • Να διαχειρίζονται ομάδες και να αναπτύξουν τις ικανότητες τους συλλογικής ηγεσίας
 • Να μπορούν να χαράξουν πολιτικές διεκδίκησης πόρων (fund raising), να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν τεχνικές κοινωνικού marketing, κοινωνικής στρατηγικής, διοίκησης εθελοντών και ανθρώπινων πόρων σε κοινωνικές επιχειρήσεις
 • Να γνωρίζουν πώς να προμηθεύσουν το δημόσιο και πώς να συνάψουν προγραμματικές με φορείς δημοσίου και τοπικής αυτοδιοίκησης

Απευθύνεται σε:

 • Δυνητικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες
 • Άτομα και ομάδες με ιδέες κοινωνικής καινοτομίας
 • Άτομα και ομάδες με ώριμες ιδέες κοινωνικών επιχειρήσεων
 • Άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού που θέλουν να δημιουργήσουν επιχειρηματικά εγχειρήματα
 • Μέλη συμβουλίων και στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, Συνεταιρισμών και Ιδρυμάτων που θέλουν να αποκτήσουν βιώσιμες στρατηγικές δημιουργίας ιδίων εσόδων
 • Κοινωνικούς Ενδοεπιχειρηματίες- Social Intrapreneurs. Σε Υπεύθυνες επιχειρήσεις με δραστηριότητα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που θέλουν να αναπτύξουν καινοτόμες στρατηγικές
 • Σε δομές και επαγγελματίες που στηρίζουν κοινωνικούς επιχειρηματίες
 • Επιχειρηματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναζητούν αλλαγή εταιρικής ταυτότητας μέσα από καινοτόμες στρατηγικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Σε επαγγελματίες, επιχειρηματίες και στελέχη που θέλουν να συνάψουν συνεργασίες  και να ενταχθούν σε διεταιρικά εθνικά και διεθνή δίκτυα
 • Στους κοινωνικούς επιχειρηματίες  που πρέπει να συνεργαστούν, να ενταχθούν και να δημιουργήσουν εταιρικά δίκτυα, εθνικά και παγκόσμια

Μέτρηση Κοινωνικού & Οικονομικού Απολογισμού

Social Impact Evaluation and Reporting, Social Performance Metrics

Για να προσελκύσεις κεφάλαια και υποστηρικτές πρέπει να μπορείς να αποδείξεις και να μετράς το κοινωνικό και περιβαλλοντικό σου αντίκτυπο.

Η προσέγγιση του triple bottom line (Profit People Planet) δημιουργεί την υποχρέωση μέτρησης των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων σου. Προσφέρουμε στήριξη μέσω συμβουλευτικής και εκπαίδευσης για τη μέτρηση και τη δημιουργία αποδεδειγμένων αποτελεσμάτων. Η κοινωνική αξία της εταιρείας σου μέσω μέτρησης του δείκτη Κοινωνική Απόδοση Επενδύσεων (Social Return on Investment, SROI) καθώς και μεθόδων Κοινωνικών Ελέγχων (Social Reporting) σου επιτρέπει:

 • Να χρησιμοποιείς τους πόρους σου ώστε να μεγιστοποιείς την εταιρεική σου αποστολή και τον αντίκτυπο σου
 • Να στηρίζεις την επενδυτική σου ετοιμότητα (investment readiness) ώστε να είσαι ελκυστικός στους κοινωνικούς επενδυτές και χρηματοδότες
 • Να έχεις διαφάνεια και στοχευμένο πλάνο επίδρασης (impact) ώστε να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους σου όλες οι πρακτικές, οι λειτουργίες, οι υπηρεσίες, οι λογικές της κουλτούρας και η διακυβέρνηση της επιχείρησης σου
 • Να μπορείς να καινοτομείς και να επηρεάζεις σημαντικά ώστε να έχεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και παράλληλα να μπορείς να ανασχεδιάζεις τη στρατηγική σου προς τη σωστή κατεύθυνση

Χρηματοδοτική Ετοιμότητα Investment Readiness

Επενδυτικό πλάνο χρηματοδότησης & Διεκδίκηση κεφαλαίων

Νομική Συμβουλευτική και Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων

Επιχειρηματικό Πλάνο

Ανάπτυξη Ιστοσελίδας & Στρατηγική Marketing

Σχεδιασμός Fund Raising Plan

Δικτύωση & Επικοινωνία

Ενίσχυση Δημιουργικότητας & Καινοτομίας

Δημιουργία Βάσης Πελατών και Προμηθευτών

Σύναψη Συμβάσεων με Δημόσιους Φορείς

Στρατηγικές Επέκτασης - Κοινωνικό Franchise

Επιτυχημένα Best Practices Εξωτερικού για αναπαραγωγή

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Εξειδικευμένα Επαγγελματικά και Τεχνικά Σεμινάρια