Στη Θερμοκοιτίδα του The Nest, κάθε μέρα μια νέα ιδέα κι ένας νέος κοινωνικός επιχειρηματίας γεννιέται. Μπορείς κι εσύ να στηρίξεις την αλλαγή.

Απολογισμός: (αναλυτικός απολογισμός δημοσιεύεται σε ετήσια βάση και θα αναρτάται και εδώ στην ιστοσελίδα μας)

Μέχρι σήμερα έχουμε συγκεντρώσει το ποσό των …

Συνολικά έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα υποτροφιών κ χρηματοδοτήσεων άτομα και φορείς…. (link to their page if it exists @ the social fund ecosystem)

Αυτά τα χρήματα έχουν αξιοποιηθεί για να βοηθηθούν ….

(link to their page @ the ecosystem)

Έχουν δημιουργηθεί θέσεις εργασίας….

Έχει δημιουργηθεί εισόδημα που προστέθηκε στο Ακαθάριστο Εθνικό Προιόν της χώρας μας …

Έχουν δημιουργηθεί φόροι που έχουν αποδοθείς το κράτος…

 

Social Impact Metrics 2015 2016 2017
Number of participants
Number of new businesses created at the end of the programme
Number of companies raising income
Investment raised for start-ups n growth plans
Satisfaction of participants and 360degrees evaluation procedures
job creation in the local community, tax revenues, job creation relative to invested capital, as well as a stable and
diversified local economic base and the ability to innovate
help entrepreneurs to stand on its own commercial feet,
emphasis on job creation in the region through community-based, viable and growing businesses that create economic spillover effects locally.
entrepreneurial projects that create local economic development
return on public capital in the form of tax revenues
The measure of return on investment could also be expanded to return on all
invested resources in society, not only capital that comes from the public sector. Another is territorial value and return

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *