Οι εταίροι Κοινωνικής Ευθύνης που επενδύουν στην κοινότητα του Ελληνικού Κέντρου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής Καινοτομίας The Nest και την ανάπτυξή της:

  • ΕΣΠΑ €390.000
  • WiSE LifeLong Learning European Commission
  • Angel investors US Embassy
  • Aephoria

Παραγωγή & Εμπόριο: Εμπόριο/ Παραγωγή /
Ευάλωτες Ομάδες: Παιδί /ΑμΕΑ /Μετανάστες /
Μη Κερδοσκοπικές: ΜΚΟ/ Άτυπες & Κοινοτικές Επιχειρήσεις /Κοινωνικά Κινήματα /